Peygamberimiz(s.a.v)’e Atılan İftira

Bismillahirrahmanirrahim Günümüz Tarikatçı/Tasavvufçu Müşrikleri; Peygamberimiz(sav)’e, Kur’an-ı Kerim ve Sahih Sünnet’te bulunan hâkikâtlere tamamen aykırı olan iftiralarda bulunmaktadırlar. Peygamberimiz(s.a.v)’in bugün yaşananları bilmekte olduğunu ve Allah (Azze ve Celle) tarafından Kendisine(s.a.v) verilen manevi kuvvet aracılığıyla dünyanın işlerini bu kâfir zındıkların şıhlarına ileterek dünyayı çekip çevirmekte olduğunu iddia etmektedirler. 1- Neden İftira Atıyorlar? Zındıklar, bu iftiraları Peygamberimiz(s.a.v)’i çok […]

Demokrasi Nedir?

Bismillahirrahmanirrahim Bu yazımızda Demokrasi Nedir ? sorusunun cevabını aşağıdaki maddeler halinde vereceğiz ve son olarak İslâm’ın demokrasiye olan bakışına değineceğiz: Demokrasi Nedir? Temsili Demokrasi Nedir? Demokrasinin Tarihi İslâm’ın, Demokrasiye bakışı 1- Demokrasi Nedir? Demokrasi, devlet ile ilgili kararları halkın aldığı sistemlere verilen addır. Devlet ile ilgili bir karar alınacağı zaman, halktan söz hakkına sahip görülen […]

Ateizm Bir Dindir

Bismillahirrahmanirrahim Bu yazımızda Ateizm’in bir inançlar bütünü olduğunu anlatmaya çalışacağız. 1- İnancın İnsan Hayatındaki Yeri İnanç, insanların olmazsa olmazıdır. Sevgimizi, Nefretimizi, Davranışlarımızı, Hayata verdiğimiz anlamı, yaşadığımız olayları ve hedeflerimizi inançlarımız şekillendirir. Ateistler, inançsız olduklarını zannederler. Bu, aşırı körlüklerinden ileri gelmektedir çünkü inanç, her insanın temelinde/hamurunda olan şeydir. Kişi kendini inançla yoğurur. Şimdi bu gerçekleri örnekler […]

Tağut’a Kulluk Eden Toplumlar

Bismillahirrahmanirrahim Bu yazımızda Tağut’a Kulluk eden toplumları anlatacağız. Tağut Nedir? Sorusunun cevabını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırd edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkar edip, Allah’a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir.” Bakara Suresi 256. Âyeti 1- Tağut’a Kulluk Eden Toplumlar […]

Fusûsu’l Hikem İnceleme -3: Yokluk

Bu yazımızda, İbnü’l Arabi’nin kaleme aldığı Fusûsu’l Hikem isimli eseri inceleyecekse devam ederek Fusûsu’l Hikem’de bulunan Yokluk kavramı üzerinde duracağız. İlk iki yazımıza aşağıdaki baģlantılardan ulaşabilirsiniz: Fusûsu’l Hikem Inceleme-1 Fusûsu’l Hikem Inceleme-2 Vücûd Ehli Sünnet, Yokluk ve Tevhid İtikâdı Yokluk kavramına geçmeden önce şunu belirtmek isteriz ki; Varlık ve yokluk var edilmiş olanlar içindir. Bu […]

Fusûsu’l Hikem İnceleme -2: Vücûd

Fusûsu’l Hikem kitabını incelediğimiz ikinci yazımızda, İbnü’l Arabi’nin Vücûd tanımını inceleyeceğiz. Birinci yazımıza burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. İbnü’l Arabi, vücûd’un tanımını aşağıdaki şekilde yapmaya başlamıştır: Sûfî terimlerinde “vücût sahibi olan mevcût”tan ibârettir. Şimdi vücût kelimesi ile bir hakîkat kastedilir ki, onun varlığı kendi zâtından ve kendi zâtı iledir. Ve daimi mevcûtların varlığı ondan olup onunla mevcuttur. […]

Fusûsu’l-Hikem İnceleme -1

Bu yazımızda, Ibn Arabi’nin kaleme aldığı Fusûsu’l Hikem isimli kitabı incelemeye, kitabın mahiyetini açıklayarak bir giriş yapacağız. Fusûsu’l-Hikem’i açıklamada, kitabın tercümesini yapan Ahmet Avni Konuk’un kitap için yazdığı önsözden yararlanacağız. Avni Konuk, yazdığı önsözde hamd ve sena bölümünden sonra kitap hakkında aşağıdaki iddiaları ortaya atmıştır: Ey hakîkate susamış olan tefekkür eden mü’minler! Bu şâheser kitap, […]

Güncel Şirk: Irkçılık

Bu yazımızda ırkçılık yapmanın neden şirk olduğunu açıkladıktan sonra, günümüzde insanlığa getirdiği zararlara değinerek ırkçılığı 2 madde halinde ele alacağız: 1- Irkçılık Neden Şirktir? Şirk; birşeyi Allah Azze ve Celle’ye ortak tutmaktır. Irkçılık Şirki; kişinin, Allah Azze ve Celle’nin açık emri varken bunun zıddına inanarak Allah Azze ve Celle’den başka otorite kabul etmesiyle meydana gelir. […]