Peygamberimiz(s.a.v)’e Atılan İftira

Bismillahirrahmanirrahim Günümüz Tarikatçı/Tasavvufçu Müşrikleri; Peygamberimiz(sav)’e, Kur’an-ı Kerim ve Sahih Sünnet’te bulunan hâkikâtlere tamamen aykırı olan iftiralarda bulunmaktadırlar. Peygamberimiz(s.a.v)’in bugün yaşananları bilmekte olduğunu ve Allah (Azze ve Celle) tarafından Kendisine(s.a.v) verilen manevi kuvvet aracılığıyla dünyanın işlerini bu kâfir zındıkların şıhlarına ileterek dünyayı çekip çevirmekte olduğunu iddia etmektedirler. 1- Neden İftira Atıyorlar? Zındıklar, bu iftiraları Peygamberimiz(s.a.v)’i çok […]

Fusûsu’l Hikem İnceleme -3: Yokluk

Bu yazımızda, İbnü’l Arabi’nin kaleme aldığı Fusûsu’l Hikem isimli eseri inceleyecekse devam ederek Fusûsu’l Hikem’de bulunan Yokluk kavramı üzerinde duracağız. İlk iki yazımıza aşağıdaki baģlantılardan ulaşabilirsiniz: Fusûsu’l Hikem Inceleme-1 Fusûsu’l Hikem Inceleme-2 Vücûd Ehli Sünnet, Yokluk ve Tevhid İtikâdı Yokluk kavramına geçmeden önce şunu belirtmek isteriz ki; Varlık ve yokluk var edilmiş olanlar içindir. Bu […]

Fusûsu’l Hikem İnceleme -2: Vücûd

Fusûsu’l Hikem kitabını incelediğimiz ikinci yazımızda, İbnü’l Arabi’nin Vücûd tanımını inceleyeceğiz. Birinci yazımıza burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. İbnü’l Arabi, vücûd’un tanımını aşağıdaki şekilde yapmaya başlamıştır: Sûfî terimlerinde “vücût sahibi olan mevcût”tan ibârettir. Şimdi vücût kelimesi ile bir hakîkat kastedilir ki, onun varlığı kendi zâtından ve kendi zâtı iledir. Ve daimi mevcûtların varlığı ondan olup onunla mevcuttur. […]

Fusûsu’l-Hikem İnceleme -1

Bu yazımızda, Ibn Arabi’nin kaleme aldığı Fusûsu’l Hikem isimli kitabı incelemeye, kitabın mahiyetini açıklayarak bir giriş yapacağız. Fusûsu’l-Hikem’i açıklamada, kitabın tercümesini yapan Ahmet Avni Konuk’un kitap için yazdığı önsözden yararlanacağız. Avni Konuk, yazdığı önsözde hamd ve sena bölümünden sonra kitap hakkında aşağıdaki iddiaları ortaya atmıştır: Ey hakîkate susamış olan tefekkür eden mü’minler! Bu şâheser kitap, […]