Radikal İslâm Nedir?

Bismillahirrahmanirrahim Bu yazımızda Radikâl İslâm nedir? sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Radikal İslam terimi, ilk olarak Amerika ve Evanjelik Protestanlar tarafından ortaya atılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri; ABD’nin hayat nizamı ve dini olan demokrasiyi kabul etmeyen, Kul yapımı kanunların yerine Allah Azze ve Celle’nin kanunlarını kabul eden, Amerika’nın işgallerine karşı koyup savaşmayı tercih eden, Allah Azze ve […]

Tağutların Koyduğu Helaller ve Haramlar

Bismillahirrahmanirrahim Bu yazımızda “Tağutların Koyduğu helaller ve haramlar’ın hayatımızı ne hale getirdiğine, Allah Azze ve Celle’nin kendinden başkasına vermediği helal ve haram koyma yetkisini, beşere vererek küfre giren toplumların durumlarına değineceğiz. 1- Hüküm Koyan Tağutlar Allah’ın hükümlerine aykırı hükümler koyan herşey tağuttur. Bu tağutlara küfür ve şirk olan meselelerde itaat etmek kişiyi dinden çıkartırken, haram […]

Allah, Otoritesine Ortak Kabul Etmez

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Bu yazımızda; “Allah, otoritesine ortak kabul etmez.” gerçeğine ve hüküm koymada Allah’a ortak koşanların Müslümanlığının kabul olmadığına değineceğiz. “Yücedir O ki, her şeyin hükümranlığı O’nun elindedir ve siz O’na döndürüleceksiniz.” Yasin Suresi 83. Âyet “O (Allah) ki göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Allah, her şeye tanıktır.” Büruc Suresi 9. […]

Nisa Suresi 51. Âyeti Tefsiri

Bu yazımızda Ibn Kesir’in Nisa Suresi 51. Âyeti’ne yaptığı tefsirin bir bölümünü alarak Allah Azze ve Celle’nin dışında hüküm koyanların tağutlar olduğunu ve bu hükümleri koyanların ve onlara tabi olanların kâfirler olduğunu anlatmaya çalışacağız. Nisa Suresi 51. Ayeti’nin meali aşağıdaki gibidir: “Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar, tağuta ve cibt’e inanıyorlar ve diğer […]

İbn Kesir, Hüküm Allah’ındır

Bu yazımızda büyük Islâm Âlimlerinden İbn Kesir’in, Tefsirinde “Hüküm Allah’ındır!” hakikati ile ilgili verdiği bilgilere değineceğiz. Ibn Kesir, Tevbe Suresi 31. Ayeti’ni tefsir ederken bu Ayet-i Kerime’nin nuzül sebebini de belirterek, Allah Azze ve Celle’nin helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılanların ve onlara uyanların Şirk ehli olduklarını belirtmiştir. «Onlar Allah’tan ayrı hahamlarını, râhiblerini rablar […]