3. Dünya Savaşı

3. Dünya Savaşı - ABD vs ÇİN
3. Dünya Savaşı - ABD vs ÇİN

Bismillahirrahmanirrahim

3. Dünya Savaşı‘nın başrol oyuncuları, tüm gelirini silahtan sağlayan ve bu yüzden savaşa ihtiyacı olan ABD, ülkeleri Demokrasi yalanıyla aldatıp Gladio eliyle kontrol eden, zayıf ülkeleri sömüren Batılı güçler ve onların erişemediği Çin olacaktır.

Saf sömürüye dayalı, insan haklarını ve maneviyatı hiçe sayan lâik/seküler ve pragmatist yaşam tarzının, komünist manifestoya el basacak kadar taassup sahibi Çin karşısında direnemeyeceği açıktır. Çünkü dünya hayatından başka birşey düşünmeyen lâik toplumların, komünizm için can verecek kadar kör insanlara karşı baş etmesi mümkün değildir.

Önce Ingiltere, sonra Amerika; artık tarihin tozlu sayfalarında yerini almış olan Osmanlı’dan kalan toprakları kukla rejimler, ulusçuluk ve Demokrasi silahlarıyla 100 yıldır sömürmekte, silah satıp, petrollerini ucuza alarak kendini kalkındırmaktadır.

Ancak Avrupa, Çin’in ilerleyişi ve teknolojik gelişmeleri karşısında, kendi kıt silah üret, savaş çıkart, sat mantığıyla başa çıkamayacağının farkındadır.

Bu yüzden yok oluşunu hazırlayan koşulları tersine çevirmek ve Çin’in Avrupa kıtasına ihracat yapmasını engellemek adına, Avrupayı ve Ortadoğuda kurduğu uydu devletleri arkasına alarak büyük bir savaş başlatacaktır.

Bu savaşın ana unsurları, NATO ve karşısında Rusya ve Çin ittifakı olacaktır.

3. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Durumu

Türkiye, ABD’nin sahip olduğu derin devlet yapısı(Kontrgerilla) ve 60 yılı aşkın stratejik ortaklığın sonucu olarak NATO saflarında savaşa katılacak, ABD çıkarları için yapılan savaşa “Şehadet yolculuğu” kılıfıyla en önde gidecektir.

Rusya, Emperyal NATO güçlerine karşı ekonomik olarak olmasa da inanç yönüyle eşitliği, komünizmi körükleyecek ve komünizm üzerinden Stalingrad Muharebesinde yaptığı gibi büyük bir manevî güç devşirerek Komünizmin sahte kutsallığıyla mankurtlaşmış askerleri Türkiye ve Doğu Avrupa ülkeleri üzerine salacaktır.

ABD ve Avrupa, kendi üzerine gelen bu komünist akınını durdurmaktan aciz kalacağı için Türkiye’ye yardım getiremeyecektir ve Türkiye’nin tamamı işgal edilecektir.

Bu noktada yalnız kalan Türkiye içinden bir milli kahraman çıkacak, Rusya ve Çin’e karşı büyük bir mücadele başlatacaktır.

3. Dünya Savaşı - Avrupa
3. Dünya Savaşı – Avrupa

Milli mücadeleden sonra bütün Rus ve Çin askerleri Türkiye’nin Avrupa kıtasından geriye çekilecek ve Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Istanbul’un Avrupa kıtasında kalan kısımları; Türklerin eline geçecektir.

Milli kahraman, geri kalmamızın nedenlerini kıvrak zekasıyla kavrayacak ve aşağıdaki şekilde maddelendirecektir:

 • Latin Alfabesinin, Çin’i ve Rusya’yı takip edip gelişmedeki en büyük engel olduğu anlaşılarak Çin alfabesine geçiş yapılacaktır.
 • Varolan Yönetim sistemi Demokrasi ve Lâik hukuk sistemi; geri kalmanın en önemli unsurları olarak iptal edilecek; Çin’in başarısını sağlayan komünizm ilan edilecektir.
 • Kıyafet ve dış görünüşün, Çin’i yakalamamızdaki en büyük engel olduğu görülecek ve halk gözlerini çektirecek ve Çinlilerin yöresel kıyafetleri ve Rusların buzullarda giydiği kıyafetleri giyerek çağdaşlıkta eşi benzeri görülmemiş gelişmeler kaydedilecektir.
 • Çinlilere has “baijiu” adlı alkollü içki, milli kahraman tarafından halka teşvik edilecek ve içilmesi yaygınlaştırılacaktır. Bu sayede, batı kültürü nedeniyle çağın gerisinde kalmış Türkiye, çağları ikişer üçer atlayacaktır.
 • Avrupa, Türkiye’yi yalnız bırakıp sırtından vurduğu için; hain olarak kabul görecek, “çektim raijiu’yu bipledim batılıyı” gibi kaba deyimler halk içinde yayılacak ve batılılardan nefret edilecektir.
 • Artık koca bir Türkiye değil sadece Trakya olduğu için yeni ülke Trakya Komünist Diktatörlüğü olacak ve Ülkenin her ferdi Trakyalı olarak kabul edilecektir. Trakyalı olmak en büyük sermayedir. Bu bağlamda, İstanbul ve Çanakkale’nin batı yakasında bulunan vatandaşlara, “aslında sizde trakyalıydınız” denerek trakyalılık her kesime yerleştirilecek ve trakya şivesi dışında konuşmak yasaklanacaktır. “Beya, Abe” gibi kelimeleri kullanmak zorunlu olacak, selâmlaşmalar “abe nabüsün”, “iyi be sen nabüsün” şeklinde yapılacaktır. Bu çalışma başarılı olmazsa, Istanbullular, asimilasyon bahanesiyle ayarlanabilir bu yüzden başarı çok önemlidir.
 • Eski rejimin önderleri, çağdaş Çinlilere ve Ruslara karşı yani medeniyete karşı savaşmış barbarlar olduğu için inkâr edilecek ve kendilerinden nefret edilecektir.
 • Çinlileşmeye yani Çağı yakalayıp modern olmaya karşı çıkan Yobazlar, irticacı oldukları için nerede görülürse tepelenecektir.
 • Çin ve Rusya gibi çağdaş ve muasır iki büyük medeniyet dahi, kendilerine karşı mücadele vermiş olan Milli Kahraman’a, ulu ve yüce karakterinden ötürü saygı duyacaktır.
 • Lâik eğitim katî surette yasak olacak, komünizme dayalı eğitim verilerek aydın nesiller yetiştirilecektir.
 • Eskimiş batı kültürüne ait irticacı inadına mini etek, inadına dekolte anlayışının yerine inadına cheongsam, inadına Thai Chi anlayışı oturtularak aydın nesiller yetişecek.
 • Medenileşmenin selameti açısından, gözlerini çektirmeyenlerin kamu binalarına girişi kesinlikle yasaklanarak, halkın çağdaşlaşması sağlanacaktır.
 • Çinlileşmenin, çağdaşlaşmanın her savunucusu, birer aydın, modern insan olarak Topluma yön gösterecektir.

Bu maddelerdeki devrimler sayesinde geleceğin parlak ve öncü devleti kurulacaktır.

Bu hikayedeki olaylar ve kişiler tamamen hayal ürünüdür. Ülke isimleri, Sadece bu kurguyu tasvir etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu hikaye anlayana herşeyi, anlamayana hiçbir şeyi anlatmayan, anlamak istemeyeni ise öfkelendiren bir kurgudur.

Alemlerin Rabb’i olan Allah’a Hamd Olsun!