Allah, Otoritesine Ortak Kabul Etmez

Allah otoritesine ortak kabul etmez
Allah otoritesine ortak kabul etmez

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Bu yazımızda; “Allah, otoritesine ortak kabul etmez.” gerçeğine ve hüküm koymada Allah’a ortak koşanların Müslümanlığının kabul olmadığına değineceğiz.

“Yücedir O ki, her şeyin hükümranlığı O’nun elindedir ve siz O’na döndürüleceksiniz.”

Yasin Suresi 83. Âyet

“O (Allah) ki göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Allah, her şeye tanıktır.”

Büruc Suresi 9. Âyet

Muâz b. Cebel (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Rasûlullah (s.a.v.) bana: Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Biliyor musun, buyurdu. Ben de Allah ve Peygamberi daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine buyurdu ki: Allah’ın kulları üzerindeki hakkı sadece ona ibadet edip kulluk yapmaları ve hiçbir şeyi ve kimseyi onun otoritesine ortak koşmamalarıdır.” (Buhârî, Cihâd: 17; Müslim, İman: 27) – Sonra kullar bunu yaptıkları vakit kulların Allah üzerindeki hakları nedir biliyor musun? Buyurdu. Ben de Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dedim. Buyurdular ki: “Onlara azâb etmemektir.”

Tirmizi, İman: 18

Allah Azze ve Celle; tüm kâinatı, yıldızları, güneşi, ay’ı, hayvanları, bitkileri, insanların vücutlarını idare etmektedir ve herşey üzerinde sonsuz tasarruf ve kudret sahibidir. Tüm kâinat O’na(cc) boyun eğmiştir. Tüm hükümranlık Allah’ındır. Allah, Otoritesine Ortak Kabul etmemektedir.

“Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye: “İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin.” dedi. Her ikisi de: “İsteyerek geldik” dediler.”

Fussilet Suresi 11. Âyet

“O, geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı emrine âmâde kılmıştır. Her biri mukadder bir gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk (hükümranlık) O’nundur. O’ndan başka taptıklarınız ise, bir çekirdek zarını bile idare edemezler.”

Fatır Suresi 13. Âyet

Allah’ın emrine boyun eğen doğa sorunsuz bir şekilde işlevini yerine getirmektedir. (Birde kendi kanunynu kendi yapmaya kalkan aciz inkârcılara bakın.) Allah Azze ve Celle, herşeye yolunu gösteren(Taha Suresi 50. Âyet) olduğu için insanlara da yollarını göstermiştir.

Sonra seni de buyruk(umuz)dan bir şeriate (bir hukuk düzenine) koyduk. Sen ona uy, bilmeyenlerin keyiflerine uyma.

Casiye Suresi 18. Âyet

Allah Azze ve Celle, bize bir şeriat belirlemiş ve nasıl bir eğitim sistemimiz olması gerektiğini, nasıl bir hukuk sistemimiz, devlet sistemimiz olması gerektiğini belirlemiştir. Bunu yaparken, Kendisinin mutlak otorite sahibi olduğunu da belirtmiş, Kendisinden başkasının bir çekirdek kabuğuna dahi sahip olmadığını belirtmiştir.

Kendisine itaatte başka bir ortak(şerik) tanımamış ve ortak tanıyanların, kâfirler olduğunu açıkça belirtmiştir.

“… Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.”

Mâide Suresi 44. Âyet

Allah’ın Şeriatı dışında kanun yapanlar ve onlara itaat edenler, ortak koşmuş olurlar bu yüzden kâfirlerin ta kendisidirler.

Şunları görmedin mi, kendilerinin, sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını sanıyorlar da hakem olarak tağuta (o azgın şeytana) başvurmak istiyorlar! Oysa kendilerine onu inkar etmeleri emredilmişti. Şeytan da onları iyice saptırmak istiyor.

Nisa Suresi 60. Âyeti

Herşeyin sahibi olan Allah mı daha hayırlıdır, yoksa kavga dövüş içinde, birbirini ısırarak kanun yapan cahil cühela insanlar mı?

Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun!”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*