Uçan, Evreni yöneten(!), dualara icabet eden(!) Gavslar, abdallar, kutuplar, şeyhler

Tasavvufun Temelleri ve Kaynakları

14/06/2020 ElifLam 0

Bismillahirrahmanirrahim Bu yazımızda Tasavvufun temellerine ve kaynaklarına değinecek ve tasavvufun şirklerini ortaya koyarak cevap vermeye çalışacağız. 1- Nereden çıktı bu uçan, uçakları havada yakalayan, gaybı […]

Peygamberimiz(s.a.v)'e Atılan İftira

Peygamberimiz(s.a.v)’e Atılan İftira

17/01/2020 ElifLam 0

Bismillahirrahmanirrahim Günümüz Tarikatçı/Tasavvufçu Müşrikleri; Peygamberimiz(sav)’e, Kur’an-ı Kerim ve Sahih Sünnet’te bulunan hâkikâtlere tamamen aykırı olan iftiralarda bulunmaktadırlar. Peygamberimiz(s.a.v)’in bugün yaşananları bilmekte olduğunu ve Allah (Azze […]

Fusûsu'l Hikem Yokluk

Fusûsu’l Hikem İnceleme -3: Yokluk

27/10/2019 ElifLam 0

Bu yazımızda, İbnü’l Arabi’nin kaleme aldığı Fusûsu’l Hikem isimli eseri inceleyecekse devam ederek Fusûsu’l Hikem’de bulunan Yokluk kavramı üzerinde duracağız. İlk iki yazımıza aşağıdaki baģlantılardan […]

Fusûsu'l Hikem Vücûd

Fusûsu’l Hikem İnceleme -2: Vücûd

26/10/2019 ElifLam 0

Fusûsu’l Hikem kitabını incelediğimiz ikinci yazımızda, İbnü’l Arabi’nin Vücûd tanımını inceleyeceğiz. Birinci yazımıza burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. İbnü’l Arabi, vücûd’un tanımını aşağıdaki şekilde yapmaya başlamıştır: Sûfî […]

Uçan, Evreni yöneten(!), dualara icabet eden(!) Gavslar, abdallar, kutuplar, şeyhler

Fusûsu’l-Hikem İnceleme -1

24/10/2019 ElifLam 0

Bu yazımızda, Ibn Arabi’nin kaleme aldığı Fusûsu’l Hikem isimli kitabı incelemeye, kitabın mahiyetini açıklayarak bir giriş yapacağız. Fusûsu’l-Hikem’i açıklamada, kitabın tercümesini yapan Ahmet Avni Konuk’un […]