Güncel Şirk: Irkçılık

Aborjinlerin Kafalarından Duvar Süsü Yapan bir İngiliz
Aborjinlerin Kafalarından Duvar Süsü Yapan bir İngiliz

Bu yazımızda ırkçılık yapmanın neden şirk olduğunu açıkladıktan sonra, günümüzde insanlığa getirdiği zararlara değinerek ırkçılığı 2 madde halinde ele alacağız:

1- Irkçılık Neden Şirktir?

Şirk; birşeyi Allah Azze ve Celle’ye ortak tutmaktır. Irkçılık Şirki; kişinin, Allah Azze ve Celle’nin açık emri varken bunun zıddına inanarak Allah Azze ve Celle’den başka otorite kabul etmesiyle meydana gelir.

Çünkü ırkçılık, adına ister Türkçülük, Kürtçülük deyin yada biraz daha yumuşatıp sonuna Milliyetçilik kelimesini ekleyin;

  • bir ırkın, diğerinden soyu nedeniyle üstün olduğunu iddia etmek,
  • Sırf aynı ırktan diye insanlara sevgi duymak yada farklı ırktan diye nefret etmek,
  • Bir ırkın selameti için diğer ırkları ezme yetkisini kendinde görmek
  • Bir ırkın yücelmesi/selameti için çalışmak, yaşamak veya savaşıp/çarpışıp ölmektir.

Peygamberimiz(sav)’den bize, Irkçılık ile ilgili aşağıdaki rivayet gelmiştir:

“Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir.”

(Müslim, İmâre 53, 57, hadis no: 1850; Ebû Dâvud, Edeb 121; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3948; Nesâî, Tahrim 27, 28)

Allah Resulü(sav), Irkçılık yapanların Müslüman’lardan olmadığını açıkça belirtmiştir.

Durumun daha iyi anlaşılması için aşağıdaki Ayet-i Kerime’ler ile ırkçılık inancını kıyas edelim:

Kur’an-ı Kerim’e göre, Müslüman’lar kardeştir.

Muhakkak mü’minler kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki size rahmet edilsin.

Hucurat Suresi 10. Ayeti

Irkçılığa göre ise aynı ırktan olanlar kardeştir.

Kur’an-ı Kerim’e göre, birbirlerinin dostu ve yardımcısı olanlar Müminlerdir.

Erkek ve kadın müminler, birbirlerinin yardımcısıdır; iyiliği emrederler, halkı kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, namaz kılarlar, zekat verirler, Allah’a ve Peygamberine itaat ederler. Allah’ın rahmet edeceği insanlar, bunlardır. Şüphe yok ki Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tevbe Suresi 71. Ayeti

Irkçılığa göre ise aynı ırktan olanlar birbirinin yardımcısıdır. Meşhur bir sözde dedikleri “Türkün türkten başka dostu yoktur.” gibi…

Kur’an-ı Kerim’de üstünlük, yalnızca takva(Allah korkusu)dadır.

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, herşeyden haberdar olandır.

Hucurat Suresi 13. Ayeti

Irkçılığa göre ise üstünlük, ırkta veya soydadır. Irkçılar, kendileriyle aynı ırktan olanları üstün, farklı ırktan olanları düşük yada düşman görürler.

Kur’an-ı Kerim’e göre savaş, Allah Azze ve Celle uğruna yapılır

İnananlar Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyle savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır:

Nisa Suresi 76. Ayeti

Irkçılığa göre savaş, ırkı yüceltmek ve yaşatmak için yapılır.

Kur’an-ı Kerim’de insanın hayatı ve ölümü, Allah Azze ve Celle’ye adanmıştır.

De ki: “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir.”

Enam Suresi 162. Ayeti

Irkçılığa göre ise hayat, ırka adanmıştır.

Müslümanlık iddiasında olup, Irkçılık inancına ait bu şirkleri kendinde görenlerin derhal şirkten tövbe edip Islâm dairesine girerek Kur’an-ı Kerim ve Sünnet Işığında bir hayat görüşü bina etmeleri gerekmektedir.

2- Irkçılığın İnsanlığa Getirdikleri

Irkçılık, birçok toplumun sırf ırklarından dolayı katledilmesi sonucu yeryüzünden silinmesine neden olmuştur. Örneğin aborjinler, maya ve inkalar bunların sadece birkaç örneğidir. Avrupalılar ve Amerikalılar, yüzbinlerce Afrikalıyı sırf renklerinden(farklı ırklarından) dolayı köleleştirmiş, hayvanat bahçelerinde sergilemiş, katletmiştir. Birçok ülke içinde bulunanların ırk davası yüzünden kanlı iç savaşlara sahne olmuş ve parçalanmıştır. Örneğin yüzbinlerce insanın öldüğü Ruanda Soykırımı bunun son örneklerinden biridir. Irkçılık davası uğruna ölenlerin haddi hesabı yoktur. Bugün ortadoğuda da Şeytanın insanları birbirine kırdırmak için kullandığı en boş ve anlamsız oyuncak ırkçılıktır. Her toplum, kendi ırkına ait bir devlet sahibi olma, hudutlarında başka ırkları tanımama, kendi ırkı için calışıp, kendi ırkını yüceltmek için savaşmak/yaşamak gibi akıl ile izah edilemeyecek saplantılara kapılmıştır.

Her ırkın içinde iyi/kötü insan olduğu için ırkçılık davası, insani açıdan anlamsızdır. Irkçılar, sadece kendi aralarında bir güç vesilesi olsun diye veya akılsızlıklarından bu davanın ardınca gitmektedirler.

Allah Azze ve Celle, bu kimseleri şöyle tanımlamıştır:

Onlar, kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye, Allah’dan başka ilâh edindiler.

Meryem Suresi 81. Âyeti

Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun!”