Her Kötülüğün Nedeni: Küfür ve Şirk

Her Kötülüğün Nedeni küfür ve Şirk
Her Kötülüğün Nedeni küfür ve Şirk

Bismillahirrahmanirrahim

Bu yazımızda her kötülüğün nedeninin küfür ve şirk olduğunu, diğer bir değişle; Allah’ı birleyen Tevhid Ehli Müslim olmamak olduğunu anlatacağız. Yazımızı, daha rahat anlaşılması için 2 başlık altında inceleyeceğiz.

1- Kulluk Etmek Nedir?

Tevhidi, küfür ve şirki anlayabilmek için öncelikle kulluk etmenin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekmektedir.

Bir insan;

 • Hayatının merkezine koyduğu,
 • Yaptığını kendisi için yaptığı,
 • Kendisi için yaşayıp öldüğü,
 • Bulduğunda çok mutlu olup, kaybettiğinde dünyanın sonu gelmiş gibi davranıp öfkelendiği,
 • Kendisine/beğenisine yada rızasına ulaşmaya çalıştığı,
 • Üstünlüğü kendisinde/kendisine yakın olmakta bulduğu,
 • Kendisine mutlak şekilde yardım edebileceğini yada kurtarabileceğini düşündüğü,
 • Kalbinin Kendisiyle mutmain olduğu,
 • Kalbinin hasreti ve özlemiyle dolduğu,
 • Sorgusuz itaatini sunduğu (kulluk bu maddelerden ibaret değildir ama konunun anlaşılması için bunlar yeterlidir.)

şeye kulluğunu arz etmiştir.

Birçok insan, Allah Azze ve Celle ile beraber birçok sahte ilaha kulluğunu sunmaktadır. Allah’a inanmayanlar ise kulluğunun tamamını sahte ilahlara sunmaktadır.

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”

Zariyat Suresi 56. Âyet

2- Her kötülüğün Nedeni: Küfür ve Şirk

Her kötülüğün nedeninin küfür ve şirk olduğu açıkça görülebilecek kadar nettir.

Çünkü: Allah Azze ve Celle’ye yönelen insan, O(cc)’nun rızasını kazanmanın tek yolunun güzellik ve iyilik yapmaktan geçtiğini bilir. Kalbi de O(cc)’nun özlemi, sevgisi ve rızasını kazanma duygusuyla dolu olduğu ve gözünde en değerli Allah Azze ve Celle olduğu için kötülüğe asla tenezzül etmez ve yaklaşmaktan dahi korkar.(küçük günahları istemeden ara ara işler)

Ancak Allah Azze ve Celle’ye Şirk koşan bedbahtlar, kalpleri başka şeylerle dolu olduğu için o batıl ilahlara yada onların rızasına uymak için herşeyi yaparlar. Çünkü Bâtıl ilahlara ulaşmak için kötülük yapmama gibi bir yasak yoktur ve kişi kalbini kaplayan şeye yöneldiği için her kötülüğü bu uğurda mübah görecektir.

Bu yüzden Allah Azze ve Celle, Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki gibi buyurmuş en zalim insanların inkâr edenler olduğunu belirtmiştir:

“Allah’a yalan uyduran, ya da O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? zalimler de kurtuluş yüzü görmezler.”

En’am Suresi 21. Âyet

Şirk koşanlar için aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • Parayı ilah edinmiş, kendisine para sevimli gelen biri bu uğurda organ mafyası olabilir
 • Nefsini ilah edinmiş, nefsini tatmin ederek huzur bulan biri pedofili yada LGBTIP olabilir.
 • Ulusunu ilah edinmiş biri Guantanamo yada Diyarbakır Cezaevi 80-84 yılları arasında olanlar gibi onlarca veya yüzlerce insana ulusunu korumak adına işkence yaparak öldürebilir.
 • Gücü ilah edinmiş ve kendisini öyle mutlu ve huzurlu hisseden biri petrol için savaşlar çıkarıp masum çocuk ve sivillerin üzerine bombalar yağdırabilir.
 • Insanların rızası ve beğenisini kendine amaç edinmiş (ilah edinmiş) kişi onların gözüne girmek için Allah Azze ve Celle’nin sınırlarını çiğneyip kıyafetlerinde ve davranışlarında türlü sapıklıklar yaparak bu yolla toplumu ifsad edebilir.
 • Kalbini karşı cinsten bir bireyle doldurmuş ve bu suretle onu ilah edinmiş kişi ondan ayrılınca onu yada kendini öldürebilir.
 • Komünizm, Kapitalizm, Kemalizm, Milliyetçilik, Irkçılık gibi bir ideolojiyi ilah edinmiş olan kişi ise ideolojisinin galip olması için her türlü şiddete, yalana, çarpıtmaya ve iftiraya başvurabilir. Binlerce, yada komünizm(Rusya ve Çin’de) ve milliyetçilikte(2. Dünya Savaşı’nda) olduğu gibi milyonlarca kişinin ölümüne neden olabilir.

Örnekleri, bu şekilde dünyadaki tüm kötülükleri sayacak kadar uzatabiliriz. Her büyük kötülüğün arkasından şüphesiz Şirk çıkacaktır.

ALLAH Azze ve Celle’nin rızasını arayan kişiler ise, kalpleri O(cc)’nun sevgisi ve rızasını kazanma arzusu ile dolu olduğu, akılları ve istikametleri ahirete hedefli olduğu için saydığımız büyük kötülüklerin hiçbirini işleyemez. ALLAH Azze ve Celle, onlardan böyle bahsetmektedir:

“Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan müttakilerdir.”

“Onlara, Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu, iyilik yapanların mükafatıdır.”

“Çünkü Allah, onların önceden yaptıkları amelin en kötüsünü bile keffaretle örtüp, işlemekte bulundukları güzel amellerin en güzeline göre mükafatlarını kendilerine verecektir.”

Zümer Suresi 33-35. Âyetleri

Hayatın, toplumun ve bireyin başka kurtuluş yolu yoktur.

Alemlerin Rabb’i olan Allah’a Hamd Olsun!

Benzer Makale: İyilik ve Kötülük