İngiliz Sömürgelerinde Heykel Propagandası

Dev Apo Heykeli
Dev Apo Heykeli

Bismillahirrahmanirrahim

Bu yazımızda, ingilizlerin sömürgelerinde kendilerini kabul ettirebilmek, insanların bilinçlerinde olumlu yer edinebilmek için yaptıkları propagandalardan heykel/anıtlar ile yapılanlara değineceğiz. Yazımızda Falkland Adaları’nı örnek alacağız.

1- Heykel/Anıtların Özelliği

Heykeller, tarih boyunca bazı duyguları veya ideolojileri, dinleri canlı tutmak için güçlü propaganda silahları olarak kullanılmıştır. Bunun nedeni, insanlara bir duygu yada kişiyi anımsatmalarıdır. Heykeller/anıtlar yapılarak insanların sürekli önünde bulundurulur ve hatırlamaları istenen olaylar sürekli taze kalmış olur. Ayrıca heykeller insanlarda saygı ve hayranlık uyandırmayı sağlar.

Örneğin, Firavunlar tarih boyunca çok büyük heykellerini yaptırarak insanların gözünde kendilerini yüceltmiş, insanların kendilerini çok yüce ve ulaşılmaz görmesini sağlamıştır.

Yine Nuh(as) kavminden sonra insanlar, salih kimseleri hatırlamak için heykellerini yapmış, sonradan gelenler ise bu heykellere tapmaya başlamıştır.

Hristiyanlar, kiliselerde bulunan resimlere ve heykellere dua etmektedirler. Bu heykeller, onların aziz olduklarına inandıkları zatları daha iyi hissetmelerine ve onları yüceltmelerine neden olmaktadır.

Heykeller, dinleri olduğu gibi ideolojileride(ki ideolojiler de birer dindir.) canlı tutmak için kullanılmaktadır. Örneğin PKK ve PYD, mümkünse heryere Apo’nun resimlerini yapıştırmakta ve imkan dahilinde heykellerini yapmaktadır. Böylece Apo’nun inançları ve fikirleri, ona tapan pkklıların zihinlerinde sürekli canlı tutulmaktadır. geçtiğimiz yıllarda TSK tarafından patlatılan devasa resim şeklindeki yapı en bariz örneklerden biridir. Yine insanların zihinlerini yönlendirmek/etkilemek amacıyla yapılan heykeller daha yakın misallerle çoğaltılabilir.

2- İngizlerin Sömürgelerinde Uyguladığı Heykelcilik

Heykellerin bu propaganda özelliğini anlayan İngilizler de, sömürgelerine kendilerini kabul ettirip, cahil halkların zihinlerini şekillendirmek için Anıt yapma işine girişmişlerdir.

Falkland Adaları; üzerinde İskoçların yaşadığı, çok değerli yeraltı zenginliklerine sahip, İngiliz Sömürgeleridir.

1914 yılında savaşın patlak vermesiyle Almanya bu adalara göz dikmiş ve almak için harekete geçmiştir.

Falkland Adaları yakınında Ingiliz ve Alman deniz kuvvetleri arasında müthiş bir savaş patlak vermiş ve sonunda İngiliz kuvvetleri kazanmıştır.

Adada bulunan 3-4 İskoç, gözcülük yaparak İngilizlere düşmanı gördüğünde haber vererek yardımcı olmuş, bunun dışında kayda değer bir yardımları olmamıştır. Hatta yapılan Falkland Muharebesi Belgeselinde bu Iskoçlar komik vatandaşlar olarak gösterilmiştir.

Ancak İngilizler, adada yasayan iskoçları asimile etmek için bu muharebeye yaptıkları ufacık katkıyı asağıda saygılarımızı yaparak abartmıştır:

  • Adalarda yasayan üç-beş gönüllü askerin fotoğrafları adada kullanılan tüm pulların üzerine koyularak, İngilizlere yardım etmek çok büyük bir onur olarak gösterilmeye çalışılmış, bu gönüllü askerler, deniz savaşına katılmadıkları halde kahraman ilan edilmişlerdir.
  • Savaşı betimleyen büyük bir anıt adalara dikilerek, halkın sömürgecisini yüceltmesi ve bir alman işgalinden kurtarıcı gibi görmesi sağlanmıştır.
  • Eskiden ada sakinleri tarih kitaplarında İskoç olarak anılırken, İngiliz olarak anılmaya başlanmıştır.
İngilizlerin Sömürgeleri olan Falkland Adalarına diktiği Anıt/Heykel
İngilizlerin Sömürgeleri olan Falkland Adalarına diktiği Anıt/Heykel

Bugün milli marşı “God Save The Queen” olan adalar, dışişlerinde Ingiltere’ye bağlı, içişlerinde bağımsızdır. Falkland Adaları‘nın yönetiminde İngiltere Kraliçesi’nin atadığı Vali bulunmaktadır. Resmî dilleri ingilizcedir ve kökenleri İngiliz olarak kabul edilmektedir.

Savaştan sonra yapılan İngiliz Propagandası sayesinde Anıt/Heykel, halkın gözünde Onurlu bir direniş, bir kurtuluş ve cesaret öyküsünü canlı tutmada büyük rol oynamıştır.

Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun!”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*