İnkâr Neden En Büyük Zulümdür?

İnkâr en büyük zulümdür.
İnkâr en büyük zulümdür.

Bismillahirrahmanirrahim

Allah Azze ve Celle, inkârın en büyük zulüm olduğunu belirtmiştir. Bu yazımızda, neden inkâr etmenin en büyük zulüm olduğunu ilmimiz nispetinde anlatmaya çalışacağız. Herşeyin en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir.

“Allah’a yalan uyduran, ya da O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? zalimler de kurtuluş yüzü görmezler.”

Enam Suresi 21. Âyet

1- İnkâr’ın Manevî ve Ahiret ile İlgili Boyutu

İnsanın üzerindeki tüm nimetlerin sahibi Allah Azze ve Celle’dir. İnsana en çok değer veren, insan için en doğrusunu isteyen ve takdir eden, insana her iyiliği ulaştıran O(cc)’dur. Aldığımız nefesten, yediğimiz yemeğe, gördüğümüz göze kadar herşey Onun bize lütfudur.

Sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana gelen her kötülük de kendi(günahın yüzü)ndendir. Seni insanlara elçi gönderdik. (Buna) şahid olarak Allah yeter.”

Nisa Suresi 79. Âyeti

En çok seven, en büyük olan, belaları def eden ve dilediğini yapmaya kâdir olan O(cc)’dur.

İnsanın yaratılış gayesi ile Allah Azze ve Celle’ye ibadettir.

Bu yüzden, yüz çeviren ve inkâr eden insan;

 • Kadir kıymet bilmeyen,
 • Nankörlüğün en şiddetlisini yapan,
 • Allah’a ibadet etmek yerine tağutlara ibadet ederek en sefih ve akılsız davranan,
 • Kendine zararı olan koştuğu, faydası olanı inkâr ettiği için en zeliller arasında olan,
 • Hâk olan yoldan sapıp Bâtıl olana daldığı için sürekli bir zulüm ve fısk işleyen insandır.

Allah Azze ve Celle’ye karşı yaptığı bu nankörlük, nimetlere karşı girdiği tavır ve yukarıda maddeler halinde saydığımız cürümler onu en zalim insanlar zümresine düşürmüştür. Allah Azze ve Celle, ona ateşi müjdelemiştir ancak o halen ateşe koşmakta acelecidir. Durumu tıpkı tüm uyarılara kulak asmayıp arabasını uçuruma dogru süren insanlar gibidir.

2- İnkâr’ın Dünya İle İlgili Boyutu

İnkar eden insan hal dili ile,

 • Ne yaparsan yap hesabını vermeyeceksin,
 • Dünyaya boş ve amaçsız geldik,
 • Seni mutlu edecek şeyler yap çünkü bu dünyadan başka hayat yok,
 • Tüm insanlar yoktan geldi yokluğa gidiyor bu yüzden şehvetlerine ulaşmak için bazılarını harcayabilirsin,
 • Her türlü cinsel sapkınlık normaldir çünkü bunlara sınır getirecek bir otorite yok ve olamaz,
 • Dünyalık menfaatler uğruna savaşlar çıkarabilir, insanları katledebilir, organ mafyası olabilir, çalabilir, +18 film çekebilir kısacası herşeyi yapabilirsin çünkü öldükten sonra hesap vermeyeceksin. Öyleyse neden bu dünyada zevkine bakmak yerine sürünmeyi tercih edeceksin ki?
 • Vicdani duygular hayvansı dürtülerdir bunlar yüzünden keyfini bozmaya gerek yok,
 • Ahlak toplumun uydurmasıdır sana herşey serbest demektedir.

Tüm kötülükler bu inançtan beslenmekte, tüm azgınlıklar bu fikirden cesaret alarak peyda olmaktadır.

Dünyayı göz açıp kapayıncaya kadar geçecek kısalıkta görüp, ahiretin sonsuz olduğuna ve ceza ve mükafat olduğuna iman edenler bu tür kötülüklere tenezzül dahi edemezler.

Bu nedenlerle ve daha bilmediğimiz birçok nedenle Allah Azze ve Celle, inkâr edenleri en büyük zalimler olarak nitelemiştir.

Bir kişi yukarıda saydıklarımızı yapmıyor olabilir. Ancak Müslim nasıl İslâm’a davet ediyorsa; inkârcı da yaşam tarzı ve sözleriyle, fiilleriyle, yaptığı işlerle davet ettiği bu karanlık yoldur. Şüphesiz ki ona davetinin karşılığı olarak kötülükten bir pay düşecektir.

Alemlerin Rabb’i olan Allah’a Hamd Olsun!