Peygamberimiz(s.a.v)’e Atılan İftira

Peygamberimiz(s.a.v)'e Atılan İftira
Peygamberimiz(s.a.v)'e Atılan İftira

Bismillahirrahmanirrahim

Günümüz Tarikatçı/Tasavvufçu Müşrikleri; Peygamberimiz(sav)’e, Kur’an-ı Kerim ve Sahih Sünnet’te bulunan hâkikâtlere tamamen aykırı olan iftiralarda bulunmaktadırlar. Peygamberimiz(s.a.v)’in bugün yaşananları bilmekte olduğunu ve Allah (Azze ve Celle) tarafından Kendisine(s.a.v) verilen manevi kuvvet aracılığıyla dünyanın işlerini bu kâfir zındıkların şıhlarına ileterek dünyayı çekip çevirmekte olduğunu iddia etmektedirler.

1- Neden İftira Atıyorlar?

Zındıklar, bu iftiraları Peygamberimiz(s.a.v)’i çok sevdikleri için uydurmamaktadırlar. Bu zındıklar;

  • Rızkı veren Er-Rezzak olan Allah Azze ve Celle’nin yerine kendi şıhlarını,
  • Yalnız Kendisine dua edilen, duaları kabul eden ve Kendisinden başka dualara icabet buyuracak kimse olmayan Allah Azze ve Celle’nin yerine kendine hayrı olmayan kâbirleri (dua etmek suretiyle) koymaya çalıştıkları,
  • Kendi ölülerinden medet umut onları kutsallaştırmak istedikleri için uydurmaktadırlar.

Çünkü Peygamber(s.a.v) dahi Allah Azze ve Celle’ye en yakın kul olarak vefat ettikten sonra dünyada olup bitenleri bilemeyecekse, kendi uydurdukları şıhların, seydaların öldükten sonra medet dileyene yardım ettiğine kim inanır?

2- İftiralara Kur’an ve Sünnet’ten Delil

Allah Azze ve Celle, mahşer gününde aşağıdaki konuşmanın olacağını bildirmektedir:

Ve Allah demişti ki: “Ey Meryemoğlu İsa, sen mi insanlara: ‘Beni ve annemi, Allah’tan başka iki tanrı edinin’ dedin?”. “Hâşâ, dedi, sen yücesin, benim için gerçek olmayan birşeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer demiş olsam, sen bunu bilirsin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gaybları bilen yalnız sensin, sen!”.

“”Ben onlara sadece, senin bana emrettiklerini söyledim. Benim ve sizin Rabbınız olan Allah’a kulluk edin, dedim. Aralarında olduğum müddetçe onlara şahit idim, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen herşeyi görensin.

” “Eğer onlara azab edersen, onlar senin kullarındır, eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen daima üstünsün, hikmet sahibisin”. “

Maide Suresi 116-118. Âyetleri

İsa(a.s.)’ın vefatından sonra insanlardan haberdar olmadığını açıkça beyan ettiğini Kur’an-ı Kerim bildirmektedir.

Peygamberimiz(s.a.v)’de, Mahşer günü yaşayacağı hadiseyi Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve Tirmizi’de geçen aşağıdaki Hadis-i Şerif’te bildirmektedir:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, va’z etmek üzere aramızda doğrulup ayağa kalktı ve şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Şüphesiz ki siz yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah’ın huzuruna toplanacaksınız. ‘İlk defa yoktan var ettiğimiz gibi yeniden yaratacağız, bu va’dimizdir. Biz gerçekten bunu yapmaya muktediriz’[Enbiyâ sûresi (21), 104]. Haberiniz olsun! Kıyamet günü insanların ilk giydirileni İbrahim aleyhisselâm’dır. Haberiniz olsun! Ümmetimden bir takım kimseler getirilip sol tarafa, cehennem tarafına sevk edileceklerdir.

Ben:

– Ey Rabbim! Bunlar benim ashâbım, benim ümmetim, derim. Bunun üzerine:

– Sen, bunların senden sonra ne bid’atler ortaya çıkarıp ne kötülükler yaptıklarını bilmezsin, denir. Bunun üzerine ben, sâlih kul İsâ aleyhisselâm’ın dediği gibi derim:

“Ben aralarında bulunduğum sürece durumlarını gözettim; fakat sen beni öldürüp aralarından alınca, onların denetleyicisi ve gözetleyeni sadece sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şâhitsin. Onları cezalandıracaksan şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlayacaksan, mutlak güçlü ve hikmet sahibi ancak sensin” [Mâide sûresi (5), 117-118].

Bunun üzerine bana şöyle denilir:
Gerçekten onlar, sen kendilerinden ayrıldığından beri, topukları üzerinde geri dönüp, dindarlıktan dinsizliğe yönelmeye devam ettiler.”

Buhârî, Enbiyâ 8, Rikâk 45; Müslim, Cennet 58. Ayrıca bk, Tirmizî, Kıyâmet 3; Nesâî, Cenâiz 119

Peygamberimiz(s.a.v)’de, vefatından sonra İslâm Aleminden haberi olmadığını Allah Azze ve Celle’ye İsa(a.s.)’ın yapacağı şekilde beyan edeceğini bildirmiştir.

Ehli Sünnet Vel Cemaat Âkidesini kökten yıkarak Hristiyan (Azizlere ve İsa(a.s.)’a dua ederek aracı edinirler.) müşrikliğini İslâm’da ihya etmek isteyen bu zihniyet, yukarıda zikrettiğimiz ve daha birçok farklı Hadiste geçen hakikatlere rağmen bu iftiralarında direnmektedirler.

Târikatçıların diğer sapıklıkları için Halis Bayancuk Hoca‘nın bu videosuna göz atabilirsiniz:

Kahhar olan Allah(cc)’ın lâneti zalimlerin üzerine olsun.

Alemlerin Rabb’i Olan Allah’a Hamd Olsun!