Sekülerizm Neden Hızla Yayılıyor?

Altın Klozet - Sekülerizm Neden Hızla Yayılıyor
Altın Klozet - Sekülerizm Neden Hızla Yayılıyor

Bismillahirraanirrahim

Bu yazımızda sekülerizmin neden durdurulamaz bir şekilde dünyanın dört bir tarafına yayıldığını anlatacağız.

1- Sekülerizm Nedir?

Sekülerizm, insanların ahireti inkâr ederek sadece dünya hayatını referans kabul edip (Ateizm) yaşamasıdır. K. Atatürk, aşağıdaki sözüyle buna vurgu yapmıştır:

Biz, ilhamlarımızı gökten indiği zannedilen(Haşa!) Kitaplardan değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

TBMM Kürsüsünde Kemal Atatürk’ün Söylediği Cümle

Sekülerizmin dinamikleri pragmatizm ve hedonizmdir. Helaller ve haramlar, belirleyenlerin kişisel yada ulusal çıkarlarına yada arzularına ve geçmişten aldıkları bireysel ve toplumsal miraslara dayanır.

Sekülerizm temel alınarak kurulan devletlere Lâik devlet denir. Diğer bir değişle laiklik, sekülerizmin devlet eliyle kanunlaşmış halidir.

Sekülerist birey ve toplumların durumunu Allah Azze ve Celle, 2 Âyet-i Kerime’yle anlatmaktadır:

Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun!” dense, “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz(yol)a uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (atalarının yoluna uyacaklar)?

Bakara Suresi 170. Âyet

Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?

Furkan Suresi 43. Âyet

2- Sekülerizm Neden Hızla Yayılıyor?

Sekülerizm, insanların içinde bulunan en basit ve sığ olan dünyevi arzulara hitap etmektedir. Çocuklar için oyuncaklar nasıl çekici ise, sekülerizm de aklını kullanıp acaba dünyaya niye geldik demek yerine, geldiysek yaşayalım be vur patlasın çal oynasın mantığındaki insanların oyuncaklarına açılan kapıdır. Aşağıdaki örnekler bu durumun delilleridir:

  • Sekülerizm de insanın değeri ve fiyatı, cebindeki paraya göre belirlenir.
  • Sekülerist kadınların değeri, vücut ve yüzlerinin çekiciliğiyle belirlenir. Oruç tutmazlar ancak her zaman az yerler, estetik silikon ve vücudun şehvet uyandırıcı yerlerini ön plana çıkarmak en büyük maharettir.
  • Sekülerist erkeğin değeri, yağ/kas oranına, cebindeki paraya, mesleğine ve karizmasına göre ölçülür. Erkekte bu özellikleri geliştirmek için ömür tüketir.
  • Sekülerist düzende, haklı olan devletler değil, güçlü olan devletler üstündür. Örneğin ABD, Rusya, Ingiltere, Almanya gibi büyük birkaç devlet dünyanın en büyük katliam ve zorbalıklarına imza atmıştır ancak her mecliste söz sahibi, haklı ve hesap sorucudurlar. Her sekülerin hayali, bu ülkelerde vatandaş olmak ve kanlı paranın verdiği refahtan faydalanabilmektir.
  • Bir yanda yaşanan lüks hayatlar ve öbür yanda yaşanan yoksulluk ve fakirlikte, sekülerizmin pragmatist inancının sonucudur. Faydası yoksa banane der. Suriyenin petrolünün sekülerist ülkelerce sömürülmesi ve gelen mültecileri denizde ölüme terketmesi örnek olarak verilebilir.

Sekülerizmin bu kadar hızlı yayılıp kabul görmesinin nedeni de, işte bu sığ olan, her insanda güçlü şekilde bulunan şehvet, hırs, mal biriktirme, başıboş yaşama ve böbürlenme arzularının yolunu açan ve bu arzuların giderilmesini hedef edinen sistem olmasıdır. Çünkü İlim, Sabır, Basiret, Tevekkül, İhlas, İrade gibi yüce duygular, kalplerde yer etmek için emek ve gayret ister. Bu gayreti gösterecek enerji ve iradeyi kişiye kazandıracak tek yol ise İslâm’dır.

İşte bu yüzden birçok insan kolay ve sonunu(ölümü) düşünemedikleri için geçici olanı tercih etmektedir ve sekülerizm dünyaya son sürat yayılmaktadır.

“Hayır, siz peşin olanı (dünyayı) seviyorsunuz da”

“Ahireti bırakıyorsunuz.”

Kıyame Suresi 20-21. Âyetler

Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi

Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?

Köle azat etmek,

Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,

Yakınlığı olan bir yetime,

Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.

Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

Beled Suresi 11-17. Âyetler

Alemlerin Rabb’i olan Allah’a Hamd Olsun!