Tağut’a Kulluk Eden Toplumlar

Tağut'a kulluk eden toplumlar
Tağut'a kulluk eden toplumlar

Bismillahirrahmanirrahim

Bu yazımızda Tağut’a Kulluk eden toplumları anlatacağız. Tağut Nedir? Sorusunun cevabını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırd edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkar edip, Allah’a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir.”

Bakara Suresi 256. Âyeti

1- Tağut’a Kulluk Eden Toplumlar

Her insan ve toplum, ilahlar edinmiştir ve bu ilahlara tapmaktadır. Bazı toplumlar Allah’ı(Azze ve Celle) ilah edinmiş, bazıları ise tağutu ilah edinmiştir.

Tağuta kulluk eden toplumlar, tağutun emirleri, elde edilmesi ve/veya yücelmesi uğruna durmadan dünyayı fesada vererek savaş çıkarmakta, nesli ve ekini helâk etmektedir. Günümüz tağuta kulluk eden toplumlarını aşağıdaki şekilde ayırabiliriz:

 1. Emperyalist Toplumlar: bu toplumlar, gücü ve parayı ilah edinmiştir bu yüzden bunu elde edebilmek uğruna diğer ülkeleri talan eder, halkını katleder, köleleştirir ve yeraltı zenginliklerine el koyarlar. ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Rusya, Belçika örnek emperyalist devletlerdendir.
 2. Milliyetçi(ulus) Toplumlar: bu toplumların dinamosu da ırkları/milliyetleridir. Ulus toplumu da denilen bu toplumlarda sadece kendi ülkesel çıkarlarını düşünen, kendi milliyetinden olanları diğerlerinden üstün sayan hastalıklı bir zihniyet vardır. Bu toplumlar da milliyetlerini yüceltmek adına her türlü pisliği yaparlar. Ortadoğuda bulunan bazı Türk, Arap ülkeleri ve kurulmaya çalışılan Kürdistan buna örnek olarak verilebilir.
 3. Firavun’a Tapan Toplumlar: Bazı toplumlar da kendilerine bir kişiyi, emirlerini Allah’ın emirleri gibi yada daha üstün görmek suretiyle ilah edinir ve bu kişinin her dediğini sorgusuz sualsiz yaparak, varlıklarının nedenini bu kişiye atfederek ve daha farklı şirkler ile bu kişiye yönelerek kişiyi ilah edinirler. Bu toplumlar da firavunları uğruna yüzbinlerce cana gözlerini kırpmadan kıyarlar. Mao, Stalin, Abdullah Öcalan ve daha yakından bildiğimiz birçok lider buna örnek olarak verilebilir.
 4. Komünist Toplumlar: Komünist toplumlar da Allah’ın emirlerini bir kenara koymuş ve insan yapımı kanunlara tabi olmuş kâfir toplumlardan biridir. Komünizmin bekâsı için herşeyi yapabilirler. Tarih boyunca komünist liderler, birçok kıyıma neden olmuştur.
 5. Diğer Bâtıl Dinlere Tapan Toplumlar: Yukarıdaki 4 maddede saydığımız Bâtıl Dinlere mensup toplumlar yanında Budizm gibi Bâtıl Dinlere yada, Yahudilik gibi tahrif edilmiş dinlere mensup toplumlar da vardır ki bunlarda çok tehlikelidir. Yahudilikte olduğu gibi içlerine insan hevası ürünü ırkçılık bulaşmış, yada budizm gibi tamamen uydurma olan dinlere tabi toplumlar da tağut uğruna türlü katliamlara imza atmaktadır.
Fidel Castro ve Che Guevara Kanlı infazları (Tağut'a kulluk eden toplumlar)
Fidel Castro ve Che Guevara Kanlı infazları (Tağut’a kulluk eden toplumlar)

“İnananlar Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır.”

Nisa Suresi 76. Âyeti

Not: Yukarıda maddeler halinde verdiğimiz toplumları oluşturan bireylerin büyük çoğunluğu, özellikle Emperyalist ve Komünist ülkelerde ateisttir.

Takdir edersiniz ki ahireti yok sayarak sadece dünyayı kazanmak için çalışan seküler emperyalist sistem ve Allah’ı reddeden komünist sistemin ateizm dinini temsil eden iki devlet sistemi olduğu şüphe götürmez gerçektir.

2- Tağuta Kulluk Eden Toplumların Güncel Tarihi

Birinci maddede tağuta tapan toplumların tarih boyunca dünyayı mahvettiğini söylemiştik. Bu maddede gerçeği tarihi verilerle cisimleştireceğiz.

 • Tamamen parayı ilah edinenlerin emperyalist arzuları nedeniyle Başlayan 1. Dünya savaşında 17 milyondan fazla asker ölmüştür.
 • Alman Milliyetçiliği/Irkçılık davası uğruna başlayan ve emperyal arzularla iyice kızışan 2. Dünya Savaşında 49 Milyonu sivil, 24 Milyonu asker 73 Milyon insan hayatını kaybetmiştir.
 • Kızıl ordu, Rusya’da kendi halkına karşı birçok toplu katliam gerçekleştirmiştir.
 • Çin Komünist devrimi lideri Mao’nun saçma üretim fikirleri yüzünden, 45 milyondan fazla çinli hayatını kaybetmiştir.
 • Stalin tarafından, Türk oldukları gerekçesiyle sürülen Kırım Türklerinden 109.956’sı, sürgün nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
 • Fransa’nın ırkçılık/milliyetçilik fitnesiyle böldüğü Ruanda’da içinde kadınların, bebeklerin ve çocukların 800 bin kişi farklı ırktan olduğu gerekçesiyle katledilmiştir.
 • ABD, Fransa Guyanası, Britanya Amerikası, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya ve Guetamala üzerinde yaşayan 70 milyondan fazla kızılderili ırkçı ve yayılmacı amaçlar doğrultusunda katledilmiştir.
 • Kâfir Esad, Rusya, ABD ve birçok lâik/sekülerist ülkenin katıldığı Suriye iç savaşında 400 binden fazla sivil ölmüştür. (Savaş her ne kadar Müslüman’lara mâl edilse de sivillerin ölüm nedenleri; Esed rejimi, ABD, Rusya gibi ülkelerin bombardımanlarıdır. Bununla beraber daha önce emperyalist ve komünistlerin yaptığı katliamların rakamlarına ulaşmamıştır.)
 • 8373 sivil Boşnak, Srebrenitsa kentinde Sırplar tarafından farklı ırktan oldukları gerekçesiyle 1995’te katledilmiştir.
 • Yine 1 Milyardan fazla insan açlık çekerken, 1 milyar insanında obeziteden muzdarip olması emperyalizm, sekülerizm tağutuna kulluk etmenin bir sonucudur.
 • NIH Raporlarına göre her yıl, kafirlerin mutluluk kaynağı alkol yüzünden 88 bin kişi hayatını kaybetmektedir.
 • National Statistics Raporlarına göre sekülerlerin hayallerini süsleyen ABD’de her yıl 700.000 çocuk istismara uğramaktadır.
Ruanda Soykırımı - Tağut'a kulluk edenler
Ruanda Soykırımı – Tağut’a kulluk edenler

Not: kâfirlerin, kendisiyle (teknolojik olduğu için) övündüğü, muasır gördüğü ve ülkesine idol aldığı kâfir medeniyetlerin katlettiği masum insan sayısı, onlarca ülkenin toplam nüfusundan fazladır.

3- Müslüman’ların Görevi

Sadece son 100-150 yılda dahi tağut rejimler ve kâfirlerin inançlarından dolayı ölenlerin sayısı yarım milyar’ı bulmaktadır.(Her 14 kişiden biri) Bu katliamlardan etkilenenlerin sayısı ise 1 milyarı geçmektedir ki bu oran dünyanın ortalama %15’ine denk gelmektedir. Bu küfür düzenlerine karşı adaleti sağlayacak Tek Yol İslâm olduğu gibi, tek toplulukta Müslüman’lardan oluşan, Allah’ın hükmüyle idare olunan topluluktur.

“Size ne oldu ki Allah yolunda ve; “Rabbimiz bizi şu, halkı zalim kentten çıkar, bize katından bir koruyucu ver, bize katından bir yardımcı ver!” diyen zayıf erkek, kadın ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?”

Nisâ Suresi 75. Âyeti

Müslüman’ların dünyadaki bu zulme dur demek için yapmaları gereken şey, Allah Azze ve Celle tarafindan apaçık belirtilmiştir.

“Kâfirler de aslında birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdırlar. Eğer siz de öyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar.”

Enfal Suresi 73. Âyet

Allah uğrunda, O’na yaraşır biçimde cihad edin. O, sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi; babanız İbrahim’in dini(ne uyun). O (Allah) bu (Kur’a)ndan önce(ki Kitaplarda) da, bu(Kur’a)nda da size “müslümanlar” adını verdi ki, Elçi size şahid olsun, siz de insanlara şahid olasınız. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a sarılın; sahibiniz O’dur. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır (O)!”

Hac Suresi 78. Âyeti

“Ey iman edenler, önce yakın çevrenizdeki kâfirlerle savaşın ki, sizde bir güç ve kuvvet olduğunu görsünler. Ve iyi bilin ki, Allah müttakilerle beraberdir.”

Tevbe Suresi 123. Âyeti

Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun!”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*