Tağutların Koyduğu Helaller ve Haramlar

Helaller ve Haramlar'ı Değiştiren Tağut
Helaller ve Haramlar'ı Değiştiren Tağut

Bismillahirrahmanirrahim

Bu yazımızda “Tağutların Koyduğu helaller ve haramlar’ın hayatımızı ne hale getirdiğine, Allah Azze ve Celle’nin kendinden başkasına vermediği helal ve haram koyma yetkisini, beşere vererek küfre giren toplumların durumlarına değineceğiz.

1- Hüküm Koyan Tağutlar

Allah’ın hükümlerine aykırı hükümler koyan herşey tağuttur. Bu tağutlara küfür ve şirk olan meselelerde itaat etmek kişiyi dinden çıkartırken, haram olduğunu bilerek haram ve günahta itaat etmek kişiyi günahkar yapar.

Bu tağutlar:

 • Allah’ın haram ettiğini kendine helal sayan kişilerin nefsleri,
 • Allah’ın haram kıldıklarını topluma ve başkalarına helal kılan yöneticiler ve bürokratlar,
 • Allah’ın haram kıldıklarını helal kılan, tabii olunan Din büyükleri,
 • Haramları helal kılan Demokrasi gibi yönetim şekilleri olabilir.
Helaller ve Haramlar'ı Değiştiren Tağut
Helaller ve Haramlar’ı Değiştiren Tağut

Yukarıda belirttiğimiz maddelere örneklerle değinelim:

Allah Azze ve Celle, faizi haram kılmış ve faiz yiyenlere savaş açtığını (Bakara Suresi 279. Âyet) bildirmiştir. Ancak birçok insan, bu devirde(artık bu devrin nasıl bir özelliği varsa!) Faizin helal olduğunu iddia etmekte ve faiz yemektedirler. Faizin helal olduğunu iddia eden bu kişiler, Dinden çıkmış kâfirler ve fasıklardır çünkü Allah(cc)’ın haram saydığını helal saymışlardır.

Allah Azze ve Celle; kumarı, alkolü, zinayı ve faizi yasaklamıştır. Ancak bazı yöneticiler, bunları özgürlük(!) kapsamına alarak helal saymaktadır. Bu yöneticiler, hükmettikleri toplum üzerinde birer tağutturlar ve Allah’ın hükümlerini terk edip onlara itaat edenler de kâfirlerdir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:
“Şüphesiz dua ibadetin ta kendisidir.”

İbni Mace: 3828

Allah Azze ve Celle, Dua’nın bir ibadet olduğunu belirtmiştir. Ancak bazı Alim kılıklı kâfirler, bize dua edin diyerek tağutlaşmaktadır. Bu insanlara itaat edenler de, Allah yerine onlara ibadet eden müşrikler sınıfına girmektedir.

Şeriat dışındaki tüm yönetim sistemleri de, Allah Azze ve Celle’nin koyduğu sınırları değiştiren tağuti sistemlerdir. Bu sistemlere destek olanların da İslâm dairesinde kalmaları düşünülemez. Çünkü Allah’ın helallerini haram, haramlarını helal sayanlar ve bunlara ittiba edenler, kâfirlerdir.

Allah Azze ve Celle ile sınırlaşanlar - karikatür
Allah Azze ve Celle ile sınırlaşanlar – karikatür

2- Helaller ve Haramlar Uydurmanın Sonuçları

Allah Azze ve Celle’nin koyduğu sınırları tanımayıp Helaller ve Haramlar uydurmak, kötülüklerin birey ve toplumda zuhur etmesine neden olur. Bu kötülüklerin bazılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Faizi helal sayan toplumlarda, para hep zenginin elinde toplanır ve fakir daha çok fakirleşir.
 • Zina, fuhuş ve çıplaklığı helal sayan toplumlarda, pislik, hastalık ve cehalet zuhur eder. Toplumun maneviyatı zayıflar.
 • Kanun koymada kendine göre kıstas belirleyen toplumlarda, zevk için hayvan genelevleri bile açılabilir.
 • Allah’ın sınırlarını tanımayan bir yönetici, elinin altında bulunan kamu malının bir kısmını cebine koymayı helal görebilir.
 • Allah’ın sınırlarını tanımayan bir adam, küçük çocuklarla, yada ensest ilişkinin güzel olduğunu düşünebilir.
Desmond Napoles adlı 10 yaşındaki Drag Queen klübü kuran New Yorklu Çocuk, Drag Queen Sapkınlığı - Kaynak:Dailymail.co
Desmond Napoles adlı 10 yaşındaki Drag Queen klübü kuran New Yorklu Çocuk, Drag Queen Sapkınlığı – Dailymail
 • Allah Azze ve Celle’nin sınırlarını tanımayan bir adam, trafikte kavga ettiği birinin ölümü hak ettiğini düşünebilir.
 • Allah(cc)’ın sınırını tanımayan koca, eşinin kendisini terk ettiği için ölmesi gerektiğine karar verebilir.
 • Allah(cc)’ın sınırlarını tanımayan bir zengin, zekat ve sadakayı; ben kazandım paramı paylaşmam diyerek yanlış görebilir.
 • Bir başka sapkın, bir çocuğun organlarını çalmayı; nasılsa savaşta ölecek bari bi işe yarasın diyerek meşru görebilir.
 • Bir başkası, kendi ırkını yüceltmek yada sırf dünyevi arzularını tatmin için zayıf gördüğü ülkeleri işgal edip halkını katledebilir. Zenginliklerini sömürebilir.

Örnekleri arttırabiliriz. Ancak hangi örneğe bakarsak bakalım göreceğimiz sonuç:

Tüm kötü örneklerin temelinde, Allah(cc)’ın koyduğu sınırları tanımak yerine kendi sınırlarını koyanların olduğunu göreceğiz. Günümüzde bireylerin, toplumların ve dünyanın sorunu budur.

Tüm bu açlık, sefalet, cinayetler ve savaşlar, kendi sınırlarını koyan yada tağuta ittiba eden kâfirler zümresinden kaynaklanmaktadır. Bunlara karşı birşey yapmayan Müslimlerin de omuzlarında büyük bir vebal vardır.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamd Olsun!

Bunu da incelemek isteyebilirsiniz:

Her kötülüğün nedeni: Küfür ve Şirk